„Dziś silniejsza emocjonalnie i bardziej otwarta sama zadziwiam się dzień po dniu, jak inne jest moje życie, sama zadziwiam samą siebie, jaką przemianę przeszłam… jak chcę rozmawiać o tym co czuję, co we mnie, jak chętnie dzielę się emocjami z innymi…. chyba wszyscy w okół też muszą być w szoku.” – Kalina


 Czym jest trening interpersonalny

Trening interpersonalny to doskonała okazja, by lepiej poznać siebie i swój sposób funkcjonowania w świecie. Jest to metoda, która opiera się na doświadczeniu przez uczestników sytuacji, w której to od nich będzie zależało to co się będzie działo w czasie samego treningu. Trener wraz z grupą pozwala uczestnikom w bezpiecznym otoczeniu na lepsze poznanie siebie i badanie swoich zachowań. Każdy z uczestników może rozwijać w sobie umiejętności związane z szeroko pojętymi kompetencjami interpersonalnymi, takimi jak komunikacja, wyrażanie emocji czy funkcjonowanie w grupie. Trening interpersonalny jest zanurzony w nurcie psychologii humanistycznej. Nie ma struktury, zaplanowanego przebiegu, choć może zawierać elementy psychoedukacji. Nastawiony jest głównie na rozwój umiejętności międzyludzkich, ale zawiera też element pracy nad swoimi indywidualnymi obszarami rozwoju.

pic-talk

Oferujemy możliwość uczestnictwa w treningu interpersonalnym trwającym 40 lub 50 godzin. Treningi trwają 3 lub 4 dni
(w zależności od wybranej ilości godzin) i składają się z  sesji dziennych, podczas których rozwijamy umiejętności interpersonalne oraz z wieczornych sesji relaksacyjnych.
 

 Korzyści z udziału w treningu:

 • Spostrzeganie i lepsze rozumienie siebie i innych ludzi 
  w relacjach międzyludzkich.
 • Doskonalenie umiejętności i zachowań komunikacyjnych, w tym nauka otrzymywania i udzielania informacji zwrotnej. 
 • Weryfikacja i możliwość zmiany swoich zachowań  
  i utrwalonych niepożądanych nawyków, które przeszkadzają w budowaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi
 • Poznanie reakcji swoich i innych osób na sytuacje konfliktowe i nauka radzenia sobie z konfliktem i w sytuacji konfliktu.
 • Nauka udzielania wsparcia w trudnych sytuacjach i przyjmowania pomocy psychologicznej.

Powyższe korzyści nie wyczerpują całej gamy celów, jakie uczestnicy mogą sobie postawić w trakcie treningu. Każdy może spojrzeć na trening inaczej i może też określić swoje indywidualne cele, które będą sprzyjały jego rozwojowi osobistemu, przełamaniu trudności i lepszemu rozumieniu siebie i innych.

 

 Zobacz najbliższy termin  

 „Dziękuję za 4 niezwykłe dni, podczas których czas zatrzymuje się jakby dla nas specjalnie, dając nam tym samym możliwość zagłębienia się w emocjach, o których tak rzadko rozmawiamy…które tak rzadko nazywamy…a które tak wiele mówią nam o tym co dzieje się w naszych głowach…i do tego jeszcze nasze ciało…które jako pierwsze daje nam sygnały o pojawiających się emocjach.” – Ania

 Kto może być
uczestnikiem treningu

 • Managerowie i kierownicy

  Dla Managerów i Kierowników trening jest okazją do nauczenia się lepszego sposobu zarządzania zespołami, rozumienia motywacji podwładnych i przełożonych i trafniejszego dobierania reakcji do potrzeb partnera interakcji. Możliwość przyjrzenia się reakcjom ludzi w  warunkach,  w których nie ma zakłóceń płynących z zewnątrz (czas treningu) pozwala na łatwiejsze spostrzeganie wzorców reakcji w życiu zawodowym czy prywatnym. Reguły komunikacji, które są przekazywane w trakcie treningu pozwalają wyczyścić sytuację komunikacyjną.  Zrozumienie i rozwiązanie konfliktu/sprawy pozwala na efektywniejszą pracę z podwładnymi – nawet w trudnych zarządczo obszarach – i budowanie pozytywnych relacji partnerskich.

 • Pracownicy Socjalni, Pedagodzy
  i Personel Służb Medycznych

  Dla osób pracujących zawodowo z ludźmi uczestnictwo w treningu to szansa na lepsze zrozumienie potrzeb innych ludzi. Efektem treningu jest lepsze radzenie sobie ze swoimi emocjami i rozumienie emocjonalnych potrzeb klientów. Bardziej adekwatne reagowanie na zachowania emocjonalne ze strony podopiecznych/ klientów i możliwość ochrony siebie wpływa na większą satysfakcje z pracy i mniejsze koszty emocjonalne. Rozumienie motywacji ludzi/klientów pozwala lepiej współpracować z nimi w celu osiągnięcia dla obu stron interakcji  zadowalających rezultatów.
   

 • Psychologowie i studenci Psychologii

  Trening to bez wątpienia ważny element uzupełnienia edukacji zawodowej. Trening Interpersonalny był ważną częścią studiów Psychologicznych i został z nich usunięty między innymi z powodu niepodzielności tych zajęć (40 lub 50 godzin powinno odbywać się w ciągu 4 – 5 dni w oderwaniu od świata zewnętrznego) i trudności z wpasowaniem go w siatkę dydaktyczną. 
  Uczestnictwo w treningu pozwala doświadczyć mechanizmów psychologicznych kierujących ludźmi w interakcjach międzyludzkich. Daje także możliwość przyjrzenia się sobie i swoim zachowaniom  w pracy w grupie niezależnie od obszaru pracy zawodowej. Uczy jak  kontrolować/zmieniać własne zachowania w pracy  z klientami/pacjentami w trakcie terapii grupowych, indywidualnych. Równie efektywnie można wykorzystać to doświadczenie pracując w dziale HR i dostosowując ścieżkę rozwoju do potencjału pracowników czy pracując z dziećmi w szkole albo placówce wychowawczej. Emocjonalny wymiar Treningu pogłębia zrozumienie innych ludzi co jest często niezbędnym elementem profesjonalnej pracy psychologa.

 • Osoby chcące pogłębić swoją wiedzę

  Dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę i efektywność kontaktu z ludźmi w pracy i życiu prywatnym Trening również jest rozwiązaniem pozwalającym w szybki sposób osiągnąć zamierzone cele. Trening pozwala lepiej rozumieć zachowania współpracowników, szefów, rodziny i dzieci. Lepszy emocjonalny kontakt z samym sobą i osobami wokół to większa satysfakcja z życia zawodowego i prywatnego. Mocniejsze zrozumienie własnych motywacji daje możliwość większej pracy nad sobą i częstszego osiągania celów.

 

TRENERZY

Jesteśmy trenerami umiejętności interpersonalnych.    Od 10 lat pracujemy nad rozwojem naszych klientów i  naszym własnym. Mamy  doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla biznesu, oświaty, samorządów, młodzieży, i osób prywatnych.

Naszej pracy przyświeca cel, by po spotkaniu z nami każdy mógł odkryć swój potencjał, funkcjonować w zgodzie z sobą i lepiej żyć, współdziałać z innymi ludźmi.

 

Każdy trening prowadzi dwóch trenerów – trener wiodący oraz trener wspierający, dlatego współpracujemy też z innymi trenerami, którzy podobnie postrzegają naszą misję i w swojej pracy wykorzystują te same metody i narzędzia.

W swojej praktyce stosujemy się do kodeksu pracy psychologa PTP oraz poddajemy się superwizji.

a2

SŁAWOMIR PRUSAKOWSKI

(psycholog, nauczyciel akademicki Uniwersytet SWPS, trener)

Trener biznesu. Posiada uprawnienia II stopnia Polskiego Towarzystwa psychologicznego do prowadzenia Treningów interpersonalnych. Przeprowadził ponad 7500 godzin szkoleń w tym ponad 600 godzin treningów interpersonalnych. Ukończył Akademię Treningu Interpersonalnego przy Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys. Współpracuje z wieloma organizacjami szkolącymi i uczelniami, min. Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys Jan Robert Sołtys, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr, Akademia Pedagogiki Specjalnej.
Prowadzi treningi dla osób chcących się rozwijać osobiście i lepiej funkcjonować w grupach. Publikuje w czasopismach branżowych.
„Prywatnie wiem, że nikt nigdy nie dał mi tak wiele jak inni ludzie którzy we mnie wierzyli. Staram się dzielić tym co otrzymałem. Lubię ludzi i wspieram ich w rozwoju. Jestem ciekaw każdego spotkania”.

a1

TOMASZ WALECZKO

(psycholog, trener, ewaluator)

Trener treningu interpersonalnego II st. rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. ponad 6000 godzin szkoleniowych i warsztatowych  od 2004 roku, głównie z z zakresu umiejętności interpersonalnych. Prowadzi także kursy i szkolenia doskonalące umiejętności trenerskie. Jest trenerem Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys Jan Robert Sołtys. Ukończył Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w 2004 roku oraz Akademię Treningu Interpersonalnego Elżbiety Sołtys w 2008 roku.
„Życie jest piękne, chociaż czasem tego nie widać. Każdy powinien mieć możliwość siłę i i odwagę, by wyrażać swoje wartości, emocje oraz doświadczać pięknych spotkań z ludźmi”. Prywatnie fan wędrówek górskich, fantasy i gier planszowych”.

a3

BARBARA PODGÓRSKA

(psycholog, terapeuta, nauczyciel akademicki Uniwersytet SWPS, trener)

Trenerka biznesu i edukacji, coach, psycholożka, biolożka, terapeutka poznawczo-behawioralna. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (biologia), Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (psychologia), Szkoły Trenerów i Doradców Personalnych Elżbiety Sołtys w Krakowie (certyfikat trenerski), Szkoły Coachingu Moderator we Wrocławiu (certyfikat). Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.
Prowadzi szkolenia dla osób chcących rozwijać kompetencje w oparciu o pogłębienie samoświadomości. Entuzjastka biologicznych podstaw funkcjonowania człowieka i innych zwierząt. Czas wolny najchętniej spędza z rodziną i przyjaciółmi w górach na obserwacjach przyrody.
„Czas spędzony z drugim człowiekiem jest tym najcenniejszym, co możemy sobie podarować. Czas i uwagę. A to jest piękne , gdy się lubi ludzi.”

a3

DAWID BAŁUTOWSKI

(psycholog, trener)

Od 2005 roku przeprowadził ponad 4000 godzin szkoleniowych i warsztatowych dla pracowników przedsiębiorstw, kadry kierowniczej, pracowników oświaty i trenerów, głównie z zakresu umiejętności interpersonalnych. Właściciel firmy szkoleniowej Grupa PBE oraz trener na stałe współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi (Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys Jan Robert Sołtys, Orinoko Szkolenia i Doradztwo, Instytut Badań w Oświacie i in.). Prowadzi treningi interpersonalne dla firm, trenerów i klientów indywidualnych.
„Głęboko wierzę, że zmiana na lepsze ZAWSZE jest możliwa i dla KAŻDEGO dostępna”. Prywatnie kinomaniak i fan dobrej muzyki.


 Skontaktuj się
z nami

INSTYTUT WITELON
ul. Pszczelna 40b/25
30-431 Kraków

inwi-logo

 

 

 
 tel.: 12 33-37-667

         kom.: 507-087-795

  biuro@instytut-witelon.pl

zobacz nas na Google+

 Najbliższe terminy 
treningu

Treningi odbywają się przy zebranej min. 8 osobowej grupie.

TRENING #10

DATA I MIEJSCE: 9-12 listopada 2017; Brzezinki k/ Jelcza „Dom pod Wierzbą” ;
PROWADZĄCY: Tomasz Waleczko, Sławomir Prusakowski 
KOSZT TRENINGU: 950 zł.
LICZBA ZAPISANYCH OSÓB: 0

DOJAZD

PLAN TRENINGUPo ustaleniu z organizatorem terminu prosimy o wpłatę zaliczek w wysokości 300 zł. Konto: 22 1050 1445 1000 0090 7686 0494

 Zapisz się na trening
lub zadaj nam pytanie