TRENING INTRApsychiczny

 NOWOŚĆ !!!

Czym jest trening INTRApsychiczny

Trening INTRApsychiczny to rodzaj zajęć psychoedukacyjnych dla osób, które pragną poznać samą/samego siebie.  W oparciu o nasze doświadczenia z pracy indywidualnej z klientami postanowiliśmy opracować autorski program rozwoju. Rozpoczynamy od diagnozy obszarów do pracy, mapy zasobów. W kolejnym kroku dotykamy wartości. Interesującą częścią zajęć jest praca na własnych przekonaniach, praca z wewnętrznym krytykiem, zmiana schematów myślenia. Zajęcia kończą się opracowaniem celów na przyszłość i motywacja do zmiany.

Taką formę rozwoju wybraliśmy, ponieważ wielu z naszych klientów skutecznie korzystających ze szkoleń, spotkań potrzebuje głębszego przemyślenia swojego życia, dalszych działań. Wybraliśmy metody, które od 15 lat sprawdzają się jako dostarczające inspiracji, skłaniające do refleksji i dostarczające emocji.

Zapraszamy- POUKŁADAJ SIEBIE!

 Korzyści z udziału w treningu:

  • Wyższa samoocena
  • Zmieniony obraz siebie
  • Świadomość schematów zachowania i myślenia
  • Większa uważność
  • Poznanie własnych wartości i kluczowych przekonań
  • Motywacja do lepszego i pełniejszego życia
  • Opracowane cele na przyszłość!

Są to bloki tematyczne, które założyliśmy jako istotne dla rozwoju człowieka. Treść i to co ważne wybiera każdy uczestnik.

 

 Zobacz najbliższy termin