O treningu

 “Dziś silniejsza emocjonalnie i bardziej otwarta sama zadziwiam się dzień po dniu, jak inne jest moje życie, sama zadziwiam samą siebie, jaką przemianę przeszłam… jak chcę rozmawiać o tym co czuję, co we mnie, jak chętnie dzielę się emocjami z innymi…. chyba wszyscy w okół też muszą być w szoku.” – Kalina

 Czym jest trening INTERpersonalny

Trening interpersonalny to doskonała okazja, by lepiej poznać siebie i swój sposób funkcjonowania w świecie. Jest to metoda, która opiera się na doświadczeniu przez uczestników sytuacji, w której to od nich będzie zależało to co się będzie działo w czasie samego treningu. Trener wraz z grupą pozwala uczestnikom w bezpiecznym otoczeniu na lepsze poznanie siebie i badanie swoich zachowań. Każdy z uczestników może rozwijać w sobie umiejętności związane z szeroko pojętymi kompetencjami interpersonalnymi, takimi jak komunikacja, wyrażanie emocji czy funkcjonowanie w grupie. Trening interpersonalny jest zanurzony w nurcie psychologii humanistycznej. Nie ma struktury, zaplanowanego przebiegu, choć może zawierać elementy psychoedukacji. Nastawiony jest głównie na rozwój umiejętności międzyludzkich, ale zawiera też element pracy nad swoimi indywidualnymi obszarami rozwoju.

pic-talk

Oferujemy możliwość uczestnictwa w treningu interpersonalnym trwającym 40 lub 50 godzin. Treningi trwają 3 lub 4 dni (w zależności od wybranej ilości godzin) i składają się z  sesji dziennych, podczas których rozwijamy umiejętności interpersonalne oraz z wieczornych sesji relaksacyjnych.

Zobacz co mówi o nas Dawid, jeden z uczestników:

https://youtu.be/FzExa8WmC2o?t=4319

 Korzyści z udziału w treningu:

  • Spostrzeganie i lepsze rozumienie siebie i innych ludzi
    w relacjach międzyludzkich.
  • Doskonalenie umiejętności i zachowań komunikacyjnych, w tym nauka otrzymywania i udzielania informacji zwrotnej.
  • Weryfikacja i możliwość zmiany swoich zachowań
    i utrwalonych niepożądanych nawyków, które przeszkadzają w budowaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi
  • Poznanie reakcji swoich i innych osób na sytuacje konfliktowe i nauka radzenia sobie z konfliktem i w sytuacji konfliktu.
  • Nauka udzielania wsparcia w trudnych sytuacjach i przyjmowania pomocy psychologicznej.

Powyższe korzyści nie wyczerpują całej gamy celów, jakie uczestnicy mogą sobie postawić w trakcie treningu. Każdy może spojrzeć na trening inaczej i może też określić swoje indywidualne cele, które będą sprzyjały jego rozwojowi osobistemu, przełamaniu trudności i lepszemu rozumieniu siebie i innych.

Trochę o treningu Tomek opowiada tutaj:

https://www.facebook.com/reel/656381095674865

A Sławek tutaj:

https://www.facebook.com/reel/690927435268258

 Zobacz najbliższy termin

 “Dziękuję za 4 niezwykłe dni, podczas których czas zatrzymuje się jakby dla nas specjalnie, dając nam tym samym możliwość zagłębienia się w emocjach, o których tak rzadko rozmawiamy…które tak rzadko nazywamy…a które tak wiele mówią nam o tym co dzieje się w naszych głowach…i do tego jeszcze nasze ciało…które jako pierwsze daje nam sygnały o pojawiających się emocjach.” – Ania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *