Uczestnicy

 Kto może być
uczestnikiem treningu

 • Managerowie i kierownicy

  Dla Managerów i Kierowników trening jest okazją do nauczenia się lepszego sposobu zarządzania zespołami, rozumienia motywacji podwładnych i przełożonych i trafniejszego dobierania reakcji do potrzeb partnera interakcji. Możliwość przyjrzenia się reakcjom ludzi w  warunkach,  w których nie ma zakłóceń płynących z zewnątrz (czas treningu) pozwala na łatwiejsze spostrzeganie wzorców reakcji w życiu zawodowym czy prywatnym. Reguły komunikacji, które są przekazywane w trakcie treningu pozwalają wyczyścić sytuację komunikacyjną.  Zrozumienie i rozwiązanie konfliktu/sprawy pozwala na efektywniejszą pracę z podwładnymi – nawet w trudnych zarządczo obszarach – i budowanie pozytywnych relacji partnerskich.

 • Pracownicy Socjalni, Pedagodzy
  i Personel Służb Medycznych

  Dla osób pracujących zawodowo z ludźmi uczestnictwo w treningu to szansa na lepsze zrozumienie potrzeb innych ludzi. Efektem treningu jest lepsze radzenie sobie ze swoimi emocjami i rozumienie emocjonalnych potrzeb klientów. Bardziej adekwatne reagowanie na zachowania emocjonalne ze strony podopiecznych/ klientów i możliwość ochrony siebie wpływa na większą satysfakcje z pracy i mniejsze koszty emocjonalne. Rozumienie motywacji ludzi/klientów pozwala lepiej współpracować z nimi w celu osiągnięcia dla obu stron interakcji  zadowalających rezultatów.
   

 • Psychologowie i studenci Psychologii

  Trening to bez wątpienia ważny element uzupełnienia edukacji zawodowej. Trening Interpersonalny był ważną częścią studiów Psychologicznych i został z nich usunięty między innymi z powodu niepodzielności tych zajęć (40 lub 50 godzin powinno odbywać się w ciągu 4 – 5 dni w oderwaniu od świata zewnętrznego) i trudności z wpasowaniem go w siatkę dydaktyczną. 
  Uczestnictwo w treningu pozwala doświadczyć mechanizmów psychologicznych kierujących ludźmi w interakcjach międzyludzkich. Daje także możliwość przyjrzenia się sobie i swoim zachowaniom  w pracy w grupie niezależnie od obszaru pracy zawodowej. Uczy jak  kontrolować/zmieniać własne zachowania w pracy  z klientami/pacjentami w trakcie terapii grupowych, indywidualnych. Równie efektywnie można wykorzystać to doświadczenie pracując w dziale HR i dostosowując ścieżkę rozwoju do potencjału pracowników czy pracując z dziećmi w szkole albo placówce wychowawczej. Emocjonalny wymiar Treningu pogłębia zrozumienie innych ludzi co jest często niezbędnym elementem profesjonalnej pracy psychologa.

 • Osoby chcące pogłębić swoją wiedzę

  Dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę i efektywność kontaktu z ludźmi w pracy i życiu prywatnym Trening również jest rozwiązaniem pozwalającym w szybki sposób osiągnąć zamierzone cele. Trening pozwala lepiej rozumieć zachowania współpracowników, szefów, rodziny i dzieci. Lepszy emocjonalny kontakt z samym sobą i osobami wokół to większa satysfakcja z życia zawodowego i prywatnego. Mocniejsze zrozumienie własnych motywacji daje możliwość większej pracy nad sobą i częstszego osiągania celów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *